Đã ai thử chưa, mùa đông mà chơi trò này thì vui phải biết :))

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.