Cười xuyên Việt – Tiếu lâm hội | Tập 7: Bến vắng – Nhóm XPro cười không nhặt được mồm

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.