Cột mốc với VN ‘có thể bị cắm sai’ trong lãnh thổ Campuchia

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.