Con “Chờ-ym” khốn nạn nhất mà em từng thấy (đến miệng rồi mà còn bị cướp)

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.