‘Chuyện lạ’ ở Ðà Nẵng: Gà chết vì ‘ăn quá no’

0
2

comments

SHARE