Chuẩn tướng Lương Xuân Việt nhận nhiệm vụ mới Director, Joint and Integration

Chuẩn tướng Lương Xuân Việt nhận nhiệm vụ mới Director, Joint and Integration

Shares

Chuẩn Tướng Lương Xuân VIệt trong buổi lễ thăng cấp

Vào đầu tháng 8 năm 2015, Chuẩn tướng Lương Xuân Việt đã được thuyên chuyển về Phòng 8, Phòng Tham mưu phó, Bộ tham mưu Lục quân Hoa Kỳ tại Washington, D.C, trong vai trò mới là Director, Joint and Integration.

Trên trang web của Phòng 8 thuộc Bộ Tham mưu Lục Quân Hoa Kỳ (www.g8.army.mil) có đăng tải thông tin về nhiệm vụ mới của tướng Lương Xuân Việt. Dưới tấm hình của tướng Việt là chú thích MG Viet X. Luong – Director, Joint and Integration).

Theo một thông cáo báo chí trên trang web của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ (http://www.defense.gov/Releases/Release.aspx?ReleaseID=17164), tướng Việt đã được bổ nhiệm vào chức vụ này từ ngày 3 tháng 3 năm 2105. Tuy nhiên đến tháng 8 Tướng Việt mới chính thức đảm nhận chức Director of Joint and Integration và chuyển về Phòng 8.

Vào tháng 8 năm 2014, tại căn cứ Fort Hood, Texas, Đại tá Lương Xuân Việt đã được vinh thăng Chuẩn tướng, là Tư lệnh phó Sư đoàn 1 Thiết Kỵ (1st Cavalry Division). Cùng thời gian đó, ông kiêm nhiệm chức Chỉ huy trưởng, Bộ chỉ huy Huấn Luyện, cố vấn và yễm Trợ Miền Nam (TAAC South) A Phú Hãn.

Đây là một vinh dự vô cùng lớn lao cho cộng đồng người Việt tị nạn tại Mỹ nói riêng, và của cộng đồng người Việt tự do trên toàn thế giới nói chung.

Và có lẽ đây sẽ không phải là vị tướng Việt duy nhất trong quân đội Hoa Kỳ. Hiện nay đã có một số sĩ quan cấp tá gốc Việt, có khả năng trở thành những vị tướng của quân đội Hoa Kỳ trong tương lai.

Nam Yết / SBTN

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.