Chống cưỡng chế đất: 1 phụ nữ bị xe ủi cán qua người

Shares

Theo RFAVietnamese

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.