Chi tiêu quân sự Trung Quốc 2016 tăng ít nhất trong 6 năm qua

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.