Chỉ tại nhạc xung quá thôi mà. Trách ai bây giờ trách hàng ngon

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.