Chí Phèo – Thị Nở phiên bản nghiện ) khâm phục đổ ngáo đá của Chí Phèo )

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.