Chỉ là vào bơm xăng thôi mà, có cần gấp như vậy không

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

28 queries in 2.030 seconds.