Chỉ là quẩy tại gia thôi mà, có nhất thiết phải hay như vậy không

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.