Cher trẻ đẹp không kém mỹ nữ phim Troy

Diva Cher trẻ hơn nhiều so với tuổi 69...

Cher trẻ đẹp không kém mỹ nữ phim Troy

Shares


Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.