CHÀO BUỔI SÁNG: NỖI KHỔ CỦA NGƯỜI DÂN KHI CHẬM CẢI TẠO CHUNG CƯ (18/03/2015)

Theo VTV – Đài Truyền hình Việt Nam

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

59 queries in 0.461 seconds.