Chắc là phải luyện tập cực khổ lắm mới chịu đựng giỏi như vậy

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.