Câu cá không cần cần câu mà không ngờ câu được con cá Khủng này.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

24 queries in 1.340 seconds.