Cải cách kinh tế của Việt Nam hữu ích nhưng chưa hoàn tất

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

18 queries in 1.623 seconds.