Ca sĩ Ngọc Anh thanh lịch, kiêu sa với váy hiệu

Ca sĩ Ngọc Anh thanh lịch, kiêu sa với váy hiệu

Shares

NgocAnh.jpg
NgocAnh1.jpg
NgocAnh2.jpg
NgocAnh4.jpg
NgocAnh5.jpg
NgocAnh6.jpg
NgocAnh7.jpg
NgocAnh8.jpg

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.