Biểu tình chống ông Trump tại nhiều thành phố lớn ở Mỹ

0
3

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE