Biểu diễn xiếc quá đỉnh tại America’s Got Talent. Cả 4 giám khảo không thể ngồi im

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.