Ben Carson bênh vực lời tuyên bố về Hitler và súng

Ben Carson bênh vực lời tuyên bố về Hitler và súng

Shares

Ông Ben Carson đang nói về cuốn sách mới của ông tại Câu Lạc Bộ Báo Chí Quốc Gia ở Hoa Thịnh Đốn ngày thứ Sáu. (Getty Images)

Ông Ben Carson, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa, đã biện hộ cho những lời gây tranh cãi của ông, trong đó ông gợi ý rằng 6 triệu người Do Thái sẽ không bị giết, nếu họ được có súng một cách dễ dàng. Từ bấy lâu nay, đảng Cộng Hòa duy trì lập trường ủng hộ quyền sở hữu súng của người dân, cho dù nhiều vụ bắn hàng loạt đã xảy ra gây thiệt mạng cho những người vô tội. Theo lập trường đó, ông Carson đã viện lý do tự vệ để bênh vực quyền mua súng của người Mỹ, qua việc nhắc đến thảm họa diệt chủng từng xảy ra ở Âu Châu trong thời Đệ Nhị Thế Chiến.

Ông Carson nói trên đài CNN vào sáng thứ Sáu, “Tôi nghĩ rằng xác suất của Hitler có thể đạt được mục tiêu của ông sẽ bị giảm bớt rất nhiều, nếu người ta được trang bị vũ khí. Tôi đang nói với quý vị rằng có một lý do khiến cho những kẻ độc tài đó muốn làm trước tiên là tước súng của người dân.”

Tổ chức Anti-Defamation League (Liên Đoàn Chống Phỉ Báng, một tổ chức của người Do Thái) đã lên án những lời phát biểu của ông Carson. Họ nói trong một văn bản, “Ben Carson có quyền nêu quan điểm của ông về chuyện kiểm soát súng ống. Nhưng quan điểm cho rằng chính sách kiểm soát súng của Hitler đã đóng góp vào cuộc tận diệt dân Do Thái (Holocaust) là không chính xác về mặt lịch sử. Số lượng vũ khí cá nhân nhỏ nhoi, có sẵn cho những người Do Thái ở nước Đức năm 1938, không thể nào ngăn chặn được quyền lực độc tài của chế độ Đức Quốc Xã.” Ông Carson là một bác sĩ có tiếng trong ngành giải phẫu. Ông cho rằng ý kiến của Anti-Defamation League là “hoàn toàn ngu ngốc.”

Ông nói với George Stephanopoulos trên chương trình Good Morning America, “Điều đó hoàn toàn ngu ngốc. Tôi sẵn sàng thảo luận sâu hơn với bất cứ ai. Nhưng người ta thừa biết rằng ở nhiều nơi mà chế độ chuyên chế chiếm quyền, thì việc trước tiên họ làm là tước mất vũ khí của người dân. Họ có lý do để giải giới người dân. Họ không làm điều đó một cách tùy tiện.”

Trong cuốn sách mới “A Perfect Union” (Một Liên Minh Hoàn Hảo), ông Carson viết rằng “bằng cách kết hợp việc loại bỏ súng với tuyên truyền, Đức Quốc Xã đã có thể thực hiện những ý định xấu xa mà chỉ gặp sức kháng cự rất ít.”

:VD:

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.