Bế mạc Hội nghị Trung ương 14 Đảng Cộng sản Việt Nam

Bế mạc Hội nghị Trung ương 14 Đảng Cộng sản Việt Nam

Shares

Hội nghị Trung ương 14 Đảng Cộng sản Việt Nam trong ngày làm việc hôm 13/1/2016.

Hội nghị Trung ương 14 Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc ba ngày làm việc vào chiều tối nay.

Trong bài phát biểu bế mạc hội nghị, ông Nguyễn Phú Trọng – tổng bí thư hiện nay cho biết ban chấp hành trung ương đã thảo luận và biểu quyết thông qua nhân sự đề cử bổ sung một số ủy viên trung ương khóa 11 thuộc trường hợp ‘đặc biệt’ tái cử khóa 12 và danh sách những người ứng cử vào các chức danh lãnh đạo khóa tới mà nhiều người gọi là ‘tứ trụ’.

Một nội dung được cho là lớn trong bài phát biểu bế mạc hội nghị là thống nhất cao về chủ trương ký kết, phê duyệt hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP, do Hoa Kỳ chủ xướng.

Hôm qua, trong bài diễn văn Thông điệp Liên Bang, tổng thống mỹ Barack Obama cũng kêu gọi cơ quan lập pháp Hoa Kỳ phê chuẩn hiệp định này.

:R:

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.