Bất an việc tiền tồn đọng trong dân – Sự Kiện và Bình Luận

Shares

Theo RFAVietnamese

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.