Báo chí VN nên đối thoại thay vì siết chặt kiểm duyệt Facebook

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.