Bằng chứng cho câu “Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau”

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.