Bạn bè thế này thì Ước gì tớ được làm bác sĩ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

19 queries in 1.672 seconds.