Ảnh tuyệt đẹp cảnh chiến đấu cơ “bú sữa” trên không

Các phi công Mỹ đánh giá việc tiếp nhiên liệu cho chiến đấu cơ là rất thú vị và đã ghi lại rất nhiều hình ảnh ấn tượng về việc này.

Ảnh tuyệt đẹp cảnh chiến đấu cơ “bú sữa” trên không

Shares

Shares

58 queries in 4.418 seconds.