Ảnh tuyệt đẹp cảnh chiến đấu cơ “bú sữa” trên không

Các phi công Mỹ đánh giá việc tiếp nhiên liệu cho chiến đấu cơ là rất thú vị và đã ghi lại rất nhiều hình ảnh ấn tượng về việc này.

Ảnh tuyệt đẹp cảnh chiến đấu cơ “bú sữa” trên không

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

41 queries in 2.692 seconds.