Anh này chắc có số sát cá hay sao ấy, khoác nước là cá tự bay vào thuyền luôn.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.