Anh có vợ rồi , để anh về, mày chỉ đáng tuổi làm con anh thôi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.