Ảnh: Cỏ dại um tùm suốt 24km Đại lộ Thăng Long tốn 53 tỷ cắt tỉa

Đại lộ Thăng Long những ngày này lem nhem cỏ cây dại mọc vươn cao xuyên suốt dọc 24 km từ nội thành tới địa phận Hòa Lạc.

Ảnh: Cỏ dại um tùm suốt 24km Đại lộ Thăng Long tốn 53 tỷ cắt tỉa

Shares

Shares

27 queries in 2.405 seconds.