Anh ấy xứng đáng được phong danh hiệu dũng cảm nhất trong quân đội

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

26 queries in 2.874 seconds.