Anh ấy rất ít khi giúp người khác nhưng một khi đã giúp thì phải nhiệt tình như này

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.