Ai chặn TT Roosevelt giúp Việt Nam độc lập năm 1945? (1)

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

19 queries in 2.723 seconds.