Adriana Lima – “Thiên thần nội y” đẹp kiêu sa tại LHP Cannes

Adriana Lima  – “Thiên thần nội y” đẹp kiêu sa tại LHP Cannes

SharesĐất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.