3 phút cho 1 con kênh… Giờ mới biết sao là việc nhẹ lương cao… bá đạo dữ

Shares

Theo Youtube

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.