3 phút cho 1 con kênh… Giờ mới biết sao là việc nhẹ lương cao… bá đạo dữ

Theo Youtube

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

68 queries in 0.513 seconds.