2 bố phê thuốc mà cứ tưởng bị người sói nhập cmnr

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.