1 phút nhưng ám ảnh cả đêm cho khu khách khi chứng kiến ảnh này của lính Mỹ trên biển…

Shares

Theo Youtube

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.