Xích lại gần ông Trump, Anh chỉ trích Ngoại trưởng Mỹ về Israel

0
3

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE