Xích lại gần ông Trump, Anh chỉ trích Ngoại trưởng Mỹ về Israel

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

20 queries in 1.628 seconds.