VN giải thích việc dạy tiếng Nga, Trung

0
18

Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam lên tiếng giải thích về kế hoạch thí điểm chương trình giảng dạy tiếng Nga và tiếng Trung Quốc.

Ngoại ngữ thứ nhất mang tính bắt buộc, nhưng cho phép học sinh lựa chọn một trong bốn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung.

Ngoài ra tiếng Nhật, từ 2011, đã được đưa vào trong trường phổ thông như ngoại ngữ thứ nhất hoặc ngoại ngữ thứ hai tùy theo “nhu cầu và lựa chọn của các địa phương và trường học”.

Bộ Giáo dục Việt Nam cho biết với ngoại ngữ thứ hai, không bắt buộc, các trường phổ thông có thể bố trí dạy học đáp ứng nhu cầu của học sinh.

Từ ngoại ngữ thứ nhất, học sinh có thể chọn thêm một trong năm tiếng trên làm ngoại ngữ thứ hai.

%image_alt%

Học sinh lớp 3 ở Việt Nam sẽ có thể học tiếng Trung và Nga

Tiếng Đức và tiếng Hàn mới đây cũng được thí điểm như ngoại ngữ thứ hai ở một số nơi.

Ngoại ngữ bắt buộc được dạy trong 10 năm, từ lớp 3 đến lớp 12.

Ngoại ngữ thứ hai thực hiện từ lớp 6 đến lớp 12.

BBC

SHARE