Vì sao người do ‘Đảng điều động’ nhưng không thể tuyên thệ ‘trung thành với Đảng’?

0
7

Nếu vì lẽ gì đó mà “số rất ít người” này quyết định điều động “đồng chí X sang…”, thì đồng chí này sẽ theo lời thề trước cờ Đảng, hay trước Quốc hội và… người dân xem truyền hình trực tiếp ở hôm tuyên thệ nhậm chức này?

Ở miền Nam trước 1975, khi phải cam kết chuyện gì cần viện dẫn đến “lời thề”, người ta hay rủ nhau đứng trước bàn thờ Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt để thề bồi – kiểu như “ai bội tín sẽ bị súng đạn ăn”, “sạo, bà bắn”, “sạo, ông vặn cổ”… Lăng Ông Bà Chiểu rất linh nên tương truyền chưa thấy ai dám đến đây để thề rồi bội ước.

Quốc hội cũng vừa bàn đến chuyện “thề” sau khi nhậm chức đối với 4 bề trên: Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án TAND tối cao thay cho việc phát biểu hứa hẹn lúc nhậm chức như suốt mấy mươi năm qua. Dự kiến, sau khi được bầu, lần lượt cả 4 quan chức này phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp.

Vấn đề đặt ra cho 4 quan chức này là lúc… chưa làm quan, khi làm lễ kết nạp vào Đảng Cộng sản, cả 4 vị đều đã thề theo đúng mẫu quy định chung như sau:

Trong Lễ kết nạp đảng viên, đối tượng kết nạp đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và Bác Hồ, tuyên thệ:

1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Ðảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Ðảng.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Ðảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Ðảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Ðảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

* Kết thúc mỗi lời Tuyên thệ, đối tượng kết nạp Đảng giơ nắm tay phải và hô vang “xin thề”; kết thúc 4 lời Tuyên thệ, giơ nắm tay phải hô vang 3 lần “xin thề”.

Như vậy, nếu căn cứ vào Hiến pháp 2013, Điều 4: “3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”, thì cả 4 chức danh “đầy tớ cấp cao” nói trên chỉ phải trung thành với “Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp”.

Có điều, vẫn lăn tăn có một câu thề hồi làm lễ kết nạp đảng: “phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Ðảng”, vì ở đây, thực ra Đảng cũng chỉ là nhân danh của một số rất ít người. Nếu vì lẽ gì đó mà “số rất ít người” này quyết định điều động “đồng chí X sang…”, thì đồng chí này sẽ theo lời thề trước cờ Đảng, hay trước Quốc hội và… người dân xem truyền hình trực tiếp ở hôm tuyên thệ nhậm chức này?

Nguyễn Cao (VNTB)

SHARE