Vận tải cơ C-295 sẽ “soán ngôi” lực sĩ C-130?

0
11

comments

SHARE