Tuần qua, Mỹ có thêm 13,000 đơn xin trợ cấp thất nghiệp

0
5

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp nộp mỗi tuần đã luôn ở mức thấp gần như kỷ lục trong suốt chín tháng qua. (Hình: AP/Photo)

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng cao hơn trong tuần qua, nhưng số người Mỹ xin trợ cấp này vẫn còn rất thấp, nên được coi là một dấu hiệu tích cực cho thị trường lao động.

Theo bản báo cáo của Bộ Lao Ðộng Mỹ đưa ra vào sáng ngày Thứ Năm tại Washington, trong tuần qua số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng thêm 13,000 so với tuần trước đó, lên tới mức 282,000. Con số trung bình của bốn tuần lễ, một cách tính ít bị ảnh hưởng của các giao động bất thường, cho thấy con số này là 270,750.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp nộp mỗi tuần đã luôn ở mức thấp gần như kỷ lục trong suốt chín tháng qua. Mức độ dưới 300,000 thường được coi là liên hệ đến con số việc làm mới tạo ra hàng tháng là hơn 200,000.

Các con số thấp này cho thấy môi trường việc làm tiếp tục tốt đẹp, giới chủ nhân không có ý định giảm bớt nhân viên mà còn có thể sẽ nhận thêm người do tin tưởng là nền kinh tế Mỹ còn phát triển.

Có thêm nhiều người Mỹ đi làm trở lại trong ba năm qua, do nền kinh tế từ từ hồi phục sau cuộc Ðại Suy Trầm. Mức độ này đã khiến nền kinh tế tăng trưởng ở mức 2% một năm, đủ để giới chủ nhân giữ nhân viên và từ từ nhận thêm người.

Mức độ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp thường phản ánh tình trạng giảm nhân viên, do đó các con số vừa công bố cho thấy sự phát triển công việc làm vẫn sẽ còn tiếp tục. Nền kinh tế Mỹ tạo thêm khoảng 211,000 việc làm trong Tháng Mười Một và 298,000 trong Tháng Mười.

Mức thất nghiệp hiện ở khoảng 5%. Mức độ việc làm tạo ra trung bình mỗi tháng hiện là 200,000

:NV:

SHARE