Tuần duyên Hàn Quốc nhả đạn vào tàu Trung Quốc

0
8

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE