TT Philippines mong hợp tác với Việt Nam về hàng hải

0
4

Theo VOA Tiếng Việt

 

comments

SHARE