TT Philippines mong hợp tác với Việt Nam về hàng hải

0
7

Theo VOA Tiếng Việt

 

SHARE