Thủ tướng chỉ thị tăng cường điều tra tài nguyên môi trường biển và hải đảo

0
12

Hàm Thuận Nam không có cảng cá lớn chỉ chuyên về ngành đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản

Thông tin từ văn phòng truyền thông của chính phủ cho biết Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ thị các cơ quan, UBND địa phương tăng cường việc điều tra tài nguyên môi trường biển và hải đảo.

Thủ tướng chính phủ đề nghị các cơ quan, ban ngành nên có quan điểm đồng nhất về ý nghĩa và vai trò vô cùng quan trọng của biển đảo trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội. Trong đó, công tác điều tra tài nguyên biển, đảo, phải là bước đi đầu tiên và mang tầm quan trọng cao đối với kế hoạch phát triển chung cũng như để đảm bảo an ninh quốc phòng.

Những kế hoạch phát triển này cũng được thủ tướng chính phủ yêu cầu không được trái với các nguyên tắc của Luật tài nguyên, môi trường và hải đảo. Đặc biệt, những dự án đưa ra phải mang tính khả thi, tiết kiệm chi phí và ưu tiên cho công tác điều tra ở vùng biển sâu, biển xa.

:R:

SHARE