Tàu khu trục Hải quân Mỹ bắn cảnh cáo tàu Iran

0
11

Tàu khu trục USS Mahan.

Hai quan chức quốc phòng Mỹ ngày 9/1 cho biết thông tin trên. Theo đó, tàu USS Mahan đã liên lạc qua radio với các tàu của Iran để đề nghị những tàu này giảm tốc độ, song những tàu này không phản hồi.

Tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã bắn pháo sáng cảnh cáo và một trực thăng của Hải quân Mỹ cũng đã thả một phao khói. Các tàu của Iran đã tiến cách tàu Mahan trong phạm vi 800 mét.

TTXVN/Tin Tức