Tâm sự dân “xóm Việt kiều”

Đa số những người Việt từ Campuchia về nước sống tại xã Phước Minh từ đầu những năm 2000. Do bên đó làm ăn khó khăn, họ trở về với đôi bàn tay trắng, đều không một giấy tờ tùy thân, không rõ gốc gác và không biết chữ.

Tâm sự dân “xóm Việt kiều”

Shares

Shares

46 queries in 2.680 seconds.