Tác giả ‘Chết dưới tay Trung Quốc’ làm cố vấn cho ông Trump

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

18 queries in 1.792 seconds.