Sập giàn giáo nhà máy điện ở TQ, ít nhất 67 người thiệt mạng

0
2

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE