Quốc hội sẽ công bố danh sách 3 vị trí chủ chốt vào hôm nay

0
6

Từ trái qua: Các ông Trần Đại Quang, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc và bà Nguyễn Thị Kim Ngân trong ngày cuối cùng đại hội đảng 12 hôm 28/1/2016

Quốc hội Việt Nam sẽ đề cử và bỏ phiếu kín để bầu các chức danh Chủ tịch Quốc hội vào ngày 31 tháng 3 và Chủ tịch nước vào sáng mùng 2 tháng 4.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu hồi chiều nay cho biết giới thiệu 3 chức danh chủ chốt là bà Nguyễn Thị Kim Ngân cho vị trí Chủ tịch Quốc hội, ông Trần Đại Quang cho vị trí Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc cho vị trí Thủ tướng Chính phủ.

Ông Uông Chu Lưu cho biết thêm Đại biểu Quốc hội có quyền tự ứng cử hoặc đề cử thêm cho 3 vị trí chủ chốt này để Quốc hội cùng thảo luận và quyết định danh sách trong buổi họp chiều cùng ngày, 28 tháng 3.

comments

SHARE